Športna dvorana Rakičan
Rakičani
Slovenija
2013

 

Status: 
natečaj 2013, 2. nagrada
Rakičani, Slovenija
Naročnik: 
Mestna Občina Murska Sobota
Razpis: 
javni anonimni natečaj
Tipologija: 
javno/športna dvorana
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Martina Ferfila
Vesna Vraničar
Andraž Intihar
Ana Kosi
Tadej Kališnik

Širše območje urejanja zajema predel na robu naselja, katerega v kontekstu gradnje naselja kategorizira zazidava ne-stanovanjskih kompleksov. Z vidika celovite prostorske zasnove, območje predstavlja sestavni del morfološke entitete, katero na eni strani zaznamuje strnjen urbani (mestni) sistem bolnišničnega kompleksa ter na drugi, krajinsko-parkovno (zeleni) predel z izjemno prostorsko dominanto-historičnega gradu Rakičan. V nasprotju s členjeno podobo obstoječega objekta šole načrtujemo kompozicijo športne dvorane kot jasno, čitljivo, sklenjeno geometrijsko formo. Osnovna matrica izhaja iz nizanja najenostavnejše forme pravokotnika, katerega z modifikacijami in izrezi dosežemo učinkovite prostorske učinke pri zasnovi fasadnega ovoja vis-a-vis gabaritom kompaktnega volumna. Prostorsko kompozicijo določa ne-kompaktna, rahlo členjena struktura, s tem, da stavbno telo ohranja kontinuiran volumen. Skupni imenovalec stavbnih mas je lahkotna razmestitev in artikulacija volumnov, ki omogoča proporcionalno umestitev na dano lokacijo.