Serlachius Muzej Gösta razširitev
Mänttä
Finland
2011

 

Status: 
natečaj 2011
Mänttä, Finland
Naročnik: 
Fundaija za likovno umetnost Gösta Serlachius
Razpis: 
mednarodni natečaj
Tipologija: 
javni/muzejski objekt
Projektna skupina: 
prof. Aleš Vodopivec
Aleš Žnidaršič
Vizualizacija
Urban Petranovič

V prostoru je viden le volumen velike razstavne dvorane, s poudarjenim vhodom in restavracijo. Objekt stoji v osi glavnega dostopa in  je oblikovan kot prostostoječ pendant dvorcu. Arhitektura je analogno kot arhitektura dvorca geometrijsko pravilna, monolitna in oblikovno zadržana, bakrena fasadna obloga se z zeleno patino barvno sklada s strešniki strme strehe dvorca(burnt green clay tiles cladding the steep hipped roof), višina pa ne presega venca obstoječe stavbe. Na ta način oba objekta tvorita celoto s skupnim vmesnim prostorom – to ni več dvorišče, temveč osrednji trg. Na trgu so izrezi v tleh, veliki ozelenjeni atrij in trakasti svetlobniki,ki osvetljujejo spodnjo etažo in obenem posredno 'govore' o tem, da je del muzejskega programa pod nivojem ploščadi.