Turist Centre Bohinj
Ribčev Laz
Slovenia
2010

 

Status: 
natečaj 2010, 1. nagrada
Ribčev Laz, Slovenia
Naročnik: 
Občina Bohinj
Razpis: 
vabljeni natečaj
Tipologija: 
javno/turistični center
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Katja Martinčič
Martina Ferfila
Krajina
Bruto d.o.o.
Vizualizacija
Sanel Muranivić