Nacionalna gimnastična dvorana
Ljubljana
Slovenija
2010

 

Status: 
natečaj, 2. nagrada
Ljubljana, Slovenija
Naročnik: 
Gimnastična zveza Slovenije
Razpis: 
vabljeni natečaj
Tipologija: 
javno/športna dvorana
Projektna skupina: 
architecture
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Vesna Vraničar
Martina Ferfila
landscape
dr. Andreja Zapušek Černe
Damjan Černe
Vizualizacija
Urban Petranovič

Širše območje urejanja zajema celovit predel centralnega mestnega prostora, ki s predlagano strategijo obravnava pre-ureditev obstoječih športnih dejavnosti v smiselno povezan sistem športno-krajinskega rekreacijskega parka. Poleg umestitve objekta Nacionalnega gimnastičnega centra se  kot ključni element predlaga tudi celovita zasnova krajinskega sistema, pri čemer ima eno glavnih vlog umestitev peš promenade, ki ima vlogo veznega člena med raznolikimi programi. Z  umestitvijo objekta lokacijo razmejimo na del bolj mirnega značaja namenjenega pešcem in rekreaciji ter na bolj hrupni del ob glavni cesti, namenjenega parkirnim površinam. Prostorsko kompozicijo gimnastičnega centra sestavljajo trije tipi-sklopi “stavbnih teles, pri katerem osrednji tip določa po masi največji volumen dvorane za ritmično gimnastiko, kateremu umestimo na južni rob dvorano za športno gimnastiko. Dvoranskemu delu je s severne strani prislonjena lamela servisno upravnega sklopa, katerega pritličje zaradi smiselne povezave s tržno površino - plazo pred kompleksom poleg glavnega vhoda opredeljuje program javnega značaja (vhod, trgovina in gostilna).