Mestni projekt slovenska cesta
Ljubljana
Slovenija
2008

 

Status: 
dokončan
Projekt: 
2008
Realizacija: 
2008
Ljubljana, Slovenija
Naročnik: 
Mestna Občina Ljubljana
Razpis: 
povabilo
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Mentor
prof. Janez Koželj
Foto
© Matevž Paternoster

Urbana intervencija- cestna preproga

Posebnost SLOVENSKE CESTE je v njenem statusnem pomenu glavne mestne magistrale, ki je tekom časa spreminjala svojo podobo kot posledica prilagajanja trenutnim situacijam. Predvidena intervencija zajema prostorsko sekvenco v centralnem delu, v območju med Pošto in Nebotičnikom. Začasno jo preoblikujemo v doživljajsko definiran prostor, urbano-cestno preprogo, ki je namenjena tudi pešcem in ne le, kot do sedaj- primarno le voznikom. Izoblikoval se je prostor, razumljiv raznolikim uporabnikom, ki se v prostoru gibljejo z različnimi hitrostmi ter posledično dojemajo prostorske informacije na različnih nivojih (pešci, kolesarji, vozniki). Za oblikovno zasnovo izhajamo iz splošno znanega vzorca zebre, ki na mentalni ravni predstavlja simbol za prečkanje ceste. Tega uporabimo kot izhodišče za razumevanje prostora, ki ga oblikujemo v prid pešcem.