Občinsko središče Vodice
Vodice
Slovenija
2013

 

Status: 
natečaj 2013, odkup
Vodice, Slovenija
Naročnik: 
Občina Vodice
Razpis: 
javni anonimni natečaj
Tipologija: 
kulturni center
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Vesna Vraničar
Martina Ferfila
Vizualizacija
Sergej Grabnar

Narava/ Povezanost/ Podeželsko merilo.

Obravnavani prostor primarno zaznamuje karakter naravnih vrednot širšega območja, saj je stik, navezava ter življenje z naravo bistvo vsega. Tam, kjer krajinsko podobo zarišejo pogledi na okoliška z daljnim pogledom na Julijce s Triglavom se nahaja območje obdelave v velikosti cca 6.6ha. Dana lokacija ima pomensko centralno vlogo v kraju, saj v sklopu grajenih struktur predstavlja osrednji prostor, kjer so poleg cerkve v smeri proti vaškemu jedru v minimalnem obsegu strnjene storitve javne-upravne namenske rabe. Z namenom konkretne opredelitve širšega konteksta v smislu večplastne podobe občinskega središča, območje delimo na nekaj posameznih prostorskih entiteti - ambientalnih celot. Strukturno raznovrstnost ureditve prostora izpostavimo kot kvaliteto, ki omogoča raznolikost doživljanja prostora širše okolice in omogoča prepletanja posameznih con predvsem v smislu mešanja različnih skupin prebivalstva (status, starost…). V tem se kaže izjemna prednost kraja, ki ima možnost, da medsebojno poveže različne skupine prebivalcev na prostorsko povezanem območju, vse z namenom medsebojnega povezovanja in njihove vključenosti v družbo.