Mošeja
Reykjavík
Islandija
2015

 

Status: 
natečaj 2015, priznanje
Reykjavík , Islandija
Naročnik: 
Združenje islandskih arhitektov in muslimansko združenje v Islandiji
Razpis: 
mednarodni natečaj
Tipologija: 
kulturno/verski
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Katja Martinčič
Vesna Vraničar
Vizualizacija
Sanel Muranović
Vizualizacija
Anže Podgornik
  • častno priznanje

Organizacija v 4  kvadre

Celotno območje se obravnava kot celota, pri čemer zasnova temelji na likovni kompoziciji nizanja geometrijsko pravilne forme - kvadrata. S preigravanjem, zdrsi, zamiki osnovne forme kvadrata dosežemo razgibano sosledje navidezno samostojnih štirih kubusov-kvadrov,  s čimer dosežemo fragmentirane prostorske sekvence ob tem, da stavbno telo celote ohranja kontinuiran volumen. Celostno vzpostavljamo idejo o prvenstvenem, arhetipskem načinu nizanja prostorov v sklopu mošeje/džamije, ki se kot adicije smiselno priključujejo k osrednjemu objektu molilnice (primer nastanka Kaaba). Primarno razporeditev določa osno definirana umestitev kubusa molilnice, ki z tlorisnimi gabariti 14 metrov predstavlja največjo stavbno maso centra. Natančna postavitev ostalih kvadrov (programa) obkroža  notranje, centralno dvorišče. Slednji predstavlja vmesni povezovalni člen med posameznimi kubusi, skozi katerega prazen prostor meandrira/prehaja po lokaciji.