Bencinski servis
Ljubljana
Slovenija
2015

 

Status: 
idejni predlog
Ljubljana, Slovenija
Naročnik: 
Petrol d.d.
Razpis: 
vabljeni natečaj
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Urška Bertok
Kaja Todorovič
Vizual
Jan Jazbec
Vizualizacija
Jan Jazbec
Aleš Pajk

KONTEKST- znak v prostoru

Objekte bencinskih servisov v splošnem dojemamo kot obcestne strukture izrazito prehodnega značaja, katere na percepcijski ravni je potrebno doživljati kot označevalce v prostoru. Od dejstvu da so uporabniki storitev tako stalni kot naključni, je ključna likovna govorica ekstrovertiranega značaja, ki naj ima vlogo orientirja v prostoru. Celostno vpeljemo idejo znaka v prostoru, pri čemer tipološko razpoznavna kompozicija deluje kontrastno v odnosu do okolice do te mere, da je razpoznavna glede na različno oddaljene vizualne sekvence.V širšem kontekstu postane prostorska kompozicija zaščitni znak družbe in hkrati eden od razpoznavnih elementov urbane podobe. Prostorski »znak« ustvarja močno tridimenzionalno sliko, ki  jasno vzpostavlja informacijo na vseh percepcijskih ravneh, tako od blizu, kot od daleč, tako iz nivoja cestišča kot iz zraka.