Trije trgi
Koper
Slovenija
2006

 

Status: 
natečaj, 1 nagrada
Koper, Slovenija
Naročnik: 
The municipality of Koper
Razpis: 
javni natečaj
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Primož Grabnar

ARHITEKTURA VERSUS URBANA FORMA/mestna praznina z zgodbo

 

Tržni prostor lahko razumemo kot »prazen« prostor, torej prostor, ki ga v mestnem kontekstu izluščimo kot praznino znotraj (mestne) lupine. To so tisti vmesni prostori, ki ustvarjajo napetost potrebno za vzdušje in razumevanje med formami. Praznino lahko definiramo kot sliko negativa (mesta) v  nasprotju z grajenim, ki praznino omejuje ter določa in jo opredelimo kot pozitiven prostor. Njun preplet energij sooblikuje vzdušje in zgodbo celotnega prostora. Ta dodeli prostoru arhitekturni smisel, postane ambient. Praznina predstavlja poligon za oblikovanje/ustvarjanje prostorskih napetosti, razmerij in odnosov med negativom in pozitivom, ki so izhodišče arhitekturnega načrtovanja.