Bastion Citadela
Zadar
Hrvaška
2015

 

Status: 
natečaj 2015, 1. nagrada
Zadar, Hrvaška
Naročnik: 
The city of Zadar
Tipologija: 
kulturna dediščina
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Urška Bertok
Kaja Todorovič
Vesna Vraničar
Matija Žerjav, Inspekting
Vizualizacija
Matej Mejak
  • Bastion Citadela

Dialog s preteklostjo

Prenova obstoječih ambientov historičnih vrednosti se v splošnem pogojuje s pojmom rekonstrukcije - ohranjanja prvotne podobe, katerih podoba naj izraža historični zapis določenega zgodovinskega obdobja. V nasprotju z robnimi pogoji lokacije obzidja in obrobnih palač, ki izražajo močno noto historičnega zapisa, pa prazen prostor trgov in ploščadi med njimi opredelimo kot dokument specifične lokacije in situ, katerega nadgrajujemo na način, da v okviru celovitega komunikacijskega sistema programskih poti vzpostavimo sistem kontinuirane poti, ki med seboj povezuje posamezna območja.V oblikovanju to vrstnih praznin_prostorov  vidimo  priložnost, ko ti  predstavljajo poligon za ustvarjanje  prostorskih napetosti, razmerij in odnosov med obstoječim in novim, doživljanje kot neke vrste navidezno potovanje po raznolikih ambientih pa omogočajo natančno definirane »doživljajske« poti