Mestna hiša v Pragi
Praga
Češka
2016

 

Status: 
mednarodni natečaj
Praga, Češka
Naročnik: 
Municipal of the Prague 7
Tipologija: 
javni objekt
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Urška Bertok
Kaja Todorovič
Vizualizacija
Andrej Blatnik

Celostno vpeljemo idejo znaka v prostoru, ki vzpostavlja informacijo na vseh percepcijskih ravneh, tako iz nivoja mestnega parterja kot širšega mestnega konteksta (oz. mestne silhuete) ter bodoče vsebine (programa) hiše. Prostorski »znak« ustvarja čitljivo tridimenzionalno sliko, katerega na nivoju ulice določa spodnji del - »podstavka«,  na katerega se nalaga vertikalen element »stolpa«.