Medgeneracisjko središče
Bled
Slovenija
2017

 

Status: 
vabljeni natečaj
Bled, Slovenija
Naročnik: 
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Vesna Vraničar
Urška Bertok
Eva Senekovič
Simon Čelan
Vizualizacija
Tim Zrimšek

2+1koncept

Celostno želimo vpeljati model odprtega grajenega sistema, katerega opredeljuje tipologija treh med seboj zamaknjenih prostostoječih objektov. Z tipologijo zamikanja stavbnih mas dosegamo optimalne razmejitve med objekti, ki zagotavljajo kvaliteto med individualnim in kolektivnim. Osnovna matrica izhaja iz nizanja najenostavnejše forme kvadrata, katerega z modifikacijami, preigravanjem in zamiki dosežemo učinkovite prostorske učinke tako v tlorisni zasnovi samega objekta kot dinamičnega fasadnega ovoja vis-a-vis gabaritom dokaj kompaktnega volumna. Na percepcijski ravni se ustvarja pretočnost zunanjega prostora (pred/za) ter odprte in dolge pogledi (tukaj-tam).Osrednji javni (poljavni) prostor se dojema kot med seboj povezano kontinuiteto treh večjih površin-trgov, ki se z urejenim sistemom poti manifestira kot razpoznavna mikrokrajinska entiteta.