prenova SNG Drame
Ljubljana
Slovenija
2017

 

Status: 
javni anonimni natečaj
Ljubljana, Slovenija
Naročnik: 
SNG Drama
Tipologija: 
gledališče
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Urška Bertok
Vesna Vraničar
Kaja Todorovič
Eva Senekovič
Vizualizacija
Jan Jazbec

"Mestni salon" pod Arkadami

Likovna kompozicija celote sledi izrazu podobe mestne palače_ v tem primeru mestne hiše Gledališča,  ki dosledno upošteva hierarhična pravila v prostoru in simetrično organizacijo grajenega. Arhetipski vzorec razumevanja tovrstnih tipologij  bazično določa tripartitno delitev stavbnega korpusa na spodnji del baze _podstavka, osrednji –prominentni del objekta ter gornji_ strešni del. V smislu reminiscence  v odnosu do spoštovanja obstoječega tovrstne stavbne tipologije z novogradnjo zavestno poudarjamo ključne elemente izražanja, ki celostno opredeljujejo zunanji likovni izraz celote (obstoječa baza osrednjega korpusa drame- stavbne mase krajnih delov (kril)- gornji_»strešni« nivo, ki se z razliko od ostalih ločuje po specifični  konstrukcijski logiki  in  celostno povezuje  objekt zaključeno povezano celoto).