Hotel Brdo
Kranj
Slovenija
2018

 

Status: 
natečaj, 3. nagrada
Kranj, Slovenija
Naročnik: 
Generalni sekretariat vlade Republike Slovenije
Tipologija: 
hotelski kompleks
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Vesna Vraničar
Eva Senekovič
Darja Josič
Krajinska arhitektura
Dušan Stupar
Vizualizacija
Matej Mejak

Hotel ekskluzivne ponudbe- pojem sodobnega »luksuza«

Območje obdelave velja za enega najpomembnejših spomenikov kulturne dediščine na Slovenskem in edinstven primer ohranjene krajinsko arhitekturne ureditve. Objekt hotelskega kompleksa je umeščen na krajni  rob območja, ki s predvidenim programom zaokroža celovito strategijo ponudbe specifičnih dejavnosti in dogodkov na najvišji –tudi protokolarni- ravni. Prostorska kompozicija sledi horizontalni izpeljavi stavbnega volumna, višine P+3 z eno podzemno etažo. Ohranja se  južni trakt obstoječega objekta, kateremu tlorisno sledi cona osrednjega-vhodnega dela novega kompleksa, od koder se z zasukom v črki S zrcali preostali del volumna. Zasuk v osrednjem delu v splošnem začrta kvalitetno prostorsko napetost- členjenost celotnega korpusa, predvsem pa nudi atraktivno organizacijo vhodnega-dostopnega dela na eni strani z neposredno navezavo zunanjega atrija (terase) na drugi. Organizacija programa se smiselno deli na pritlični podstavek javnih vsebin na katerega se nalega horizontalni kubus, lamela hotelskih sob razporejenih v treh etažah.