Kulturni center
Ivančna Gorica
Slovenija
2018

 

Status: 
natečaj, 1. nagrada
Ivančna Gorica, Slovenija
Naročnik: 
Mestna občina Ivančna Gorica
Tipologija: 
kulturni center
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Vesna Vraničar
Eva Senekovič
Vizualizacija
Tim Zrimšek

Urbani parter+ trije kvadranti

V smislu kontinuitete obstoječe zazidave krajevnega značaja, se umešča kompozicijo 3 stavbnih korpusov kulturnega centra (občine, knjižnice in dvorane),  ki opredeljujejo razpoznavne vizualne akcente in  smiselno nadgrajujejo celostno zgodbo o prostoru. Tipološko se tlorisna zasnova spogleduje z bazično zasnovo definiranega pritličnega podstavka, katerega se s tremi kvadranti prekriva osnovno pritlično površino. Z umestitvijo »kvadrantov«, dosežemo po višini členjeno tipologijo, ki se razpoznavno prezentira v razgibani prostorski formi. Logiko organizacije mestnega parterja-podstavka  nadgradimo z umestitvijo centralne poteze-javne povezave (mestne pasaže) v pritličju objekta, ki povezuje dve mestni smeri, dva mestna ambienta.