"Bellevue" hotel
Bohinj
Slovenia
2018

 

Status: 
vabljeni natečaj, ožji izbor
Bohinj, Slovenia
Naročnik: 
Gozdno gospodarstvo Bled
Tipologija: 
hotelski kompleks
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Vesna Vraničar
Eva Senekovič
Vizualizacija
Tim Zrimšek

Razpoznavna silhueta- prispodoba krajinske identitete

Prostorski »znak« določa niz dinamične kompozicije streh v parterju, ki sklenjeno določa silhueto novega stavbnega korpusa depandanse. V odnosu do obstoječega objekta Bellevue se celota prezentira kot artikulirano razgibana forma, ki povzema lokalne – razpoznavne vrednote dvokapnih strešin kot izhodišče za vizualno skladnost med starim in novim kot tudi razpoznavnega elementa celostne podobe, ki v tržnem kontekstu lahko postane tudi zaščitni znak hotelske družbe.