Mestna hiša
Zenica
Bosnia and Herzegovina
2018

 

Status: 
mednarodni natečaj, 3 nagrada
Zenica, Bosnia and Herzegovina
Naročnik: 
Mesto Zenica
Tipologija: 
institucionalna
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Vesna Vraničar
Eva Senekovič
Darja Josič
Vizualizacija
Andrej Blatnik

Mestni tripleks

Stavbni korpus izrazito institucionalnega značaja ustvarja čitljivo tridimenzionalno sliko, katerega na nivoju mikrolokacije določa  spodnji del - »mestnega podstavka«,  na katerega se nalagata 2 posamična prostostoječa kubusa, ki sta v gornjem delu namenoma nepovezana. Slednja skozenj prepuščata vizure, ki na nivoju mestnega konteksta navidezno povezujeta in nadaljujeta sekveneco park-trg. V smislu kontinuitete obstoječega značaja se z dinamično artikulacijo prehajanja prostora in avtonomnostjo novega volumna smiselno nadgrajuje celostna zgodba o prostoru. Logiko »dvojnosti« prostorskega konteksta nadgradimo z umestitvijo centralne poteze-javne povezave (mestna pasaža) v pritličju objekta, ki povezuje dve mestni smeri, dva mestna ambienta (trg-pasaža-park).