Center znanosti
Ljubljana
Slovenija
2019

 

Status: 
mednarodni natečaj
Ljubljana, Slovenija
Naročnik: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Vesna Vraničar
Eva Senekovič
Vizualizacija
Andraž Žmuc
Gregor Vidmar

xBox modularni sistem

Strategijo oblikovanja metaforično lahko opredelimo kot metodo eksperimenta-raziskovanja, katerega osnovni koncept je razviti optimalen t.i. odprti model, ki se  nadgrajuje in fleksibilno prilagaja raznolikim situacijam. Metaforično gre za iskanje osnovnega modula aplikativenga xBox sistema kvadrov, ki z reprodukcijo (multiplikacijo) tvori sistemsko matrico. Znotraj unificiranega modula posameznih kvadrov se glede na pozicijo, program in način lovljenja svetlobe določa primerne sebi lastne modifikacije. Slednji določajo natančno opredeljeni izrezi, atriji in svetlobniki, ki vzpostavljajo prostorska razmerja z okolico in tvorijo razpoznavno prostorsko formo izrazito ekstrovertiranega značaja. Gre za bazični način interpretacije oz. zlaganja po sistemu enot v zaključeno shemo s poudarkom na modularnosti stavbnih mas in univerzalnosti rastra.