Dimnikcobau poslovni kompleks
Ljubljana
Slovenija
2020

 

Status: 
vabljeni natečaj
Ljubljana, Slovenija
Naročnik: 
podjetje Dimnikcobau
Tipologija: 
poslovni kompleks
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Vesna Vraničar
Eva Senekovič
Matej Tili
Matej Tili

 QUADRILIEES/štiriperesna podoba

Čeprav obstoječe stanje začrta izrazito geometrijsko-kvadratna urbanistična matrica pa novi poslovni kompleks modificiramo v stavbni korpus mehkega, a kljub vsemu štirikrakega značaja. V prostorskem kontekstu zavzame pozicijo orientirja, ki povezuje okoliške objekte v prostorsko izoblikovano in prepoznavno kompozicijo z absolutnim preglasom nad ostalim, tako v višinskih gabaritih kot v izrazito specifični formi. Iz geometrijsko pravilne evklidske mreže vstopimo v območje večdimenzionalnega kiparskega - plastičnega spektra, ki nudi  neskončno možnosti raznolikih dinamičnih sekvenc -tako zunaj kot znotraj objekta. Metaforično se prezentira v obliki preoblikovane 4 peresne deteljice , ki vzvalovi nad območjem in krajino ter usklajuje medsebojne prostorske pogoje.