Osnovna šola Preska
Preska, Medvode
Slovenija
2019

 

Status: 
javni natečaj, priznanje
Preska, Medvode, Slovenija
Naročnik: 
Mestna občina Medvode
Tipologija: 
educational
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Vesna Vraničar
Matej Tili

OKVIR- kvadratno obodna zazidava 

Shema prostorske organizacije območja sloni na delitvi v  dva dela-kvadranta, zahodnega - »zunanjega« in vzhodnega - »grajenega«. Zahodni del, ki je relativno raven, se v celoti namenja površinam za športne in raznovrstne dejavnosti na prostem, medtem ko se na vzhodnem delu umešča objekt šolskega centra, ki se prezentira kot kompaktna, geometrijsko pravilna forma kvadrata, z osrednjim centralnim prostorom katerega robno obdajajo sklopi učilnic.