Glavni trg
Maribor
Slovenija
2020

 

Status: 
izvedeno
Projekt: 
2018-2019
Realizacija: 
2020
Maribor, Slovenija
Naročnik: 
Mestna občina Maribor
Razpis: 
javni natečaj,1. nagrada
Tipologija: 
javni prostor- trg
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Damjan Černe
Andreja Černe Zapušek
Vesna Vraničar
Foto
© Miran Kambič
© Andrej Petelinšek, Večer

Tržna površina Glavnega trga predstavlja absolutno vrednoto širšega pomena, ki se z obodnimi območji ulic celostno povezuje v sklenjen mestni parter zavidljivih dimenzij.Geometrijsko pravilen prostor velikih dimenzij 50x140 m poudarja tudi kvaliteten plašč obodnega stavbnega fonda mestnega središča. Obliko trga opredeljujejo osmerokotni liki, katere z multiplikacijo ustvarimo sklenjeno matrico večjega merila. Površine so poenotene s tlakom granitnih kock, pri čemer gre v večji meri gre ponovno uporabo (reuse) obstoječega materiala. Rob osmerokotnikov poudarja beli paspartu iz pohorskega tonalita. Na zahodnem robu je umeščen vodni element, ki centalno, skupaj z kužnim znamenjem predstavlja fokus trga. Visoke kandelaberske svetilke na južnem robu trga dajejo prostoru novo, elegantno višino in delujejo kot protiutež veličastnim „palačam“ na drugi strani . S tem poudarjajo reprezentativno vlogo in pomen trga v mestnem kontekstu.