Muzejski trg
Koper
Slovenija
2020

 

Status: 
vabljeni natečaj
Koper, Slovenija
Naročnik: 
Mestna občina Koper
Tipologija: 
javni prostor- trg
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Vesna Vraničar
Tjaša Tušar
Matej Mejak

Vedno in povsod je arhitektura v splošnem pomenu povezana z širokim spektrom lokalnega izročila, na katerega so primarno vplivale tudi podnebne značilnosti. Zato je jasno, da so v tem mediteranskem vzdušju ključni elementi oblikovanja senčni prostori, nasadi zelenega sistema, fontane oz. vodni motivi, ki pripomorejo k prijetnemu preživljanju časa na prostem. Vsekakor pa je kulturno izročilo tisto, ki smiselno nadgrajuje prostorski kontekst miljeja in ga je potrebno subtilno nadgraditi v okviru novih prostorskih situacij. Ker je območje trga prepleteno z zgodovinskimi artefakti, je nujno slediti nalaganju novih programov, ki omogočajo preplet in prostorsko dojemanje ključnih historičnih plasti kljub novim-sodobnim ureditvam. Ob tem gre za ponovno reinterpretacijo izraza osnovnih kompozicijskih načel (simetrija), tipologije gradnje (introvertirano dvorišče, obodna zazidava) in okrasnih elementov (vegetacija, vodni motiv) v sodobnem likovnem jeziku.