Zdravstvena postaja Tezno
Maribor
Slovenija
2021

 

Status: 
javni natečaj, 2 nagrada
Maribor, Slovenija
Naročnik: 
Mestna občina Maribor
Tipologija: 
zdravstvena ustanova
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Tjaša Tušar
Vesna Vraničar
Vizualizacija
Matej Mejak

Tipološko razpoznavna oblika šahovnice deluje kontrastno v odnosu do okolice do te mere, da v širšem kontekstu postane eden od razpoznavnih elementov mestne podobe. Predlog zazidave obravnava preplet dveh osnovnih tipov stavbnih mas združenih v celoto: kompozicijo stolpičev  in povezovalnega trakta, ki predstavlja sečišče programov, smeri, pogledov in zunanjih ambientov. Osnovni koncept organizacije prostora sloni na združevanju programskih sklopov na čim bolj enostaven način, torej v smislu zaključenih enot v modulu – stolpičih. Na ta način lažje kontroliramo, organiziramo in obvladujemo vsak posamezni sklop. Velik poudarek temelji na enostavni, pregledni in racionalni organizaciji poti in prostorov glede na raznolike zahteve programskih sklopov.