Univerzitetni kampus Vrazov trg
Ljubljana
Slovenija
2022

 

Status: 
javni natečaj, 1 nagrada
Ljubljana, Slovenija
Naročnik: 
Univerza v Ljubljani, Medicinska Fakulteta
Tipologija: 
univerzitetni kompleks
Projektna skupina: 
Aleš Žnidarsic
Katja Žlajpah
Martina Marčan
Tjaša Tušar
Vesna Vraničar
Aljoša Potočnik
Vizualizacija
Matej Mejak

Spatium continui

V mestnem kontekstu je to predel, ki je še vedno peš dosegljiv iz središča in v prihodnje postaja neke vrste razširitveni pas - rob samega središča. Spomeniško varstvo prioritetno varuje urbanistični kontekst nekdanje vojašnice kot izhodišče, z ohranitvijo odprtega prostora znotraj oboda, ki predstavlja poligon za usklajevanje starega z novim, historičnega s sodobnim. Idejni koncept sledi prvinski shemi kareja iz historičnih dokumentov, ko je bila severna stranica kareja odprta v smeri proti cerkvi. Celostno govorimo o prostorski zasnovi t. i. tipa spatium continui neprekinjenega prostora, ki opredeljuje shemo omejenega prostora, v okviru katerega je odprti prostor povezovalni element celote in širšem kontekstu povezuje kampus v sklenjeno vizualno sekvenco s cerkvijo Sv. Petra v zaključku. Povezovalni element širšega konteksta je v tem primeru zunanje oblikovan odprt parterni prostor.