Mestni kare Povšetova
Ljubljana
Slovenia
2021

 

Status: 
natečaj, odkup
Ljubljana, Slovenia
Naročnik: 
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana
Tipologija: 
poslovno stanovanjski kompleks
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Vesna Vraničar
Tjaša Tušar
Špela Sušnik

Kot odgovor na raznolikost povpraševanja se posledično pojavljajo novi tipi koncipiranja bivanja, katerih skupna lastnost je odprtost sistema, zmožnega spreminjanja in prilagajanja. Skladno s tem se skuša na specifičen način zagotoviti tiste parametre, ki primarno nudijo stanovalcu prijazno in kvalitetno bivanje znotraj tovrstnih bivalnih sistemih večjega merila na način ovrednotenja »optimalnih« razmejitev, ki zagotavljajo kvaliteto med individualnim in kolektivnim, primernega merila in artikulacije stavbnih mas, pravilni orientaciji stanovanjskih enot ter zagotavljanja pogledov –vizur in hkrati zasebnosti, ob tem pa ponuditi celovit sistem bivalnih konceptov primernih za široko paleto uporabnikov.