Dom za upokojence Kranj
Kranj
Slovenia
2021

 

Status: 
javni natečaj, 1 nagrada
Kranj, Slovenia
Naročnik: 
mestna občina Kranj
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Vesna Vraničar
Tjaša Tušar
Vizualizacija
Matej Mejak

oblikovna zasnova – ŠAHOVNICA

Prostorsko zasnovo določa enoten vzorec oblikovanja stavbnih mas, ki sledi osnovnim načelom točkovne gradnje, ki ga tvorijo »prostostoječi« volumni, združeni v celoto. Skupni imenovalec stavbnih mas je lahkotna razmestitev volumnov. Celostno kompleks določata en „tip“ stavbnih teles, pri čemer gre za jasno delitev programa po objektih-stolpičih, s skupnim centralnim traktom, ki te programe povezuje. Z vidika oblikovnega stališča je element šahovnice ključna poteza, ki služi kot osnovna matrica za opredelitev sistemske tipologije, ki omogoča povezanost med posameznimi objekti/sklopi in hkrati celostno povezuje prostorsko razgibano strukturo z »idilično« podobo kvalitetnih vizualnih sekvenc na okoliško hribovje.