Objekti stanovanjske soseske Brdo, funkcionalna enota F5/1
Ljubljana
Slovenia
2014

 

Status: 
izvedeno
Projekt: 
2010
Realizacija: 
2012-2014
Ljubljana, Slovenia
Naročnik: 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije
Razpis: 
javni natečaj,1. nagrada
Tipologija: 
stanovanjska soseska
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Vesna Vraničar
Petra Marinšek
Foto
© Miran Kambič
  • nagrada Piranesi, nominacija, 2014

Nova soseska se v mestnem kontekstu prezentira kot razpoznavna, celovita ambientalna celota s pozicijo v »zelenem« predelu glavnega mesta, za katerega velja splošna kakovost bivalnega standarda znotraj tovrstnih urejenih sistemov- sosesk in naselij, temeljna vrednota.
Zazidava obsega tri tako po velikosti raznolike tipe objektov, kateri celostno z modifikacijami definirajo longitudinalno tipologijo funkcionalne enote petih med seboj paralelnih objektov.Bivalna tipologija je usmerjena v model, ki skuša v največji možni meri zagotoviti socialno prijaznejša razmerja: manjša koncentracija enot vezanih na skupne vhode, parameter zasebnosti/bivalna intimnost (dvostransko orientirana stanovanja), velika strukturna raznolikost stanovanj, od najmanjših enot do razgibanih terasnih stanovanj v smislu “enodružinske hiše” na vrhu objekta (penthouse),  vključujoč po enega izmed tipov zunanjih površin  – balkonov ali lož ali teras.