Objekti stanovanjske soseske Brdo, funkcionalna enota F5/1
Ljubljana
Slovenia
2014

 

Status: 
izvedeno
Projekt: 
2010
Realizacija: 
2012-2014
Ljubljana, Slovenia
Naročnik: 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije
Razpis: 
javni natečaj,1. nagrada
Tipologija: 
stanovanjska soseska
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Vesna Vraničar
Petra Marinšek
Foto
© Miran Kambič
  • nagrada Piranesi, nominacija, 2014

Nova soseska se v mestnem kontekstu prezentira kot razpoznavna, celovita ambientalna celota s pozicijo v »zelenem« predelu glavnega mesta, za katerega velja splošna kakovost bivalnega standarda znotraj tovrstnih urejenih sistemov- sosesk in naselij, temeljna vrednota.
Kot odgovor na raznolikost povpraševanja se posledično pojavljajo novi tipi koncipiranja bivanja, katerih skupna lastnost je odprtost sistema, zmožnega spreminjanja in prilagajanja. Skladno s tem se skuša na specifičen način zagotoviti tiste parametre, ki primarno nudijo stanovalcu prijazno in kvalitetno bivanje znotraj tovrstnih bivalnih sistemih večjega merila na način ovrednotenja »optimalnih« razmejitev, ki zagotavljajo kvaliteto med individualnim in kolektivnim, primernega merila in artikulacije stavbnih mas, pravilni orientaciji stanovanjskih enot ter zagotavljanja pogledov –vizur in hkrati zasebnosti, ob tem pa ponuditi celovit sistem bivalnih konceptov primernih za široko paleto uporabnikov.
Zazidava obsega tri tako po velikosti raznolike tipe objektov, kateri celostno z modifikacijami definirajo longitudinalno tipologijo funkcionalne enote petih med seboj paralelnih objektov.
Bivalna tipologija je usmerjena v model, ki skuša v največji možni meri zagotoviti socialno prijaznejša razmerja: manjša koncentracija enot vezanih na skupne vhode, parameter zasebnosti/bivalna intimnost (dvostransko orientirana stanovanja), velika strukturna raznolikost stanovanj, od najmanjših enot do razgibanih terasnih stanovanj v smislu “enodružinske hiše” na vrhu objekta (penthouse),  vključujoč po enega izmed tipov zunanjih površin  – balkonov ali lož ali teras.