Center zaščite in reševanja
Ljubljana
Slovenija
2014

 

Status: 
natečaj 2014, odkup
Ljubljana, Slovenija
Naročnik: 
Gasilska brigada Ljubljana
Razpis: 
javni anonimni natečaj
Tipologija: 
javni /komunalni objekt
Projektna skupina: 
Aleš Žnidaršič
Katja Žlajpah
Vesna Vraničar
Gašper Fabijan
Blaž Boldin
Dino Mujič
Aljoša Lipolt
Vizualizacija
Rok Hočevar
Dino Mujič

Znak v prostoru

Natečajna naloga predvideva izgradnjo celovitega kompleksa Centra zaščite in reševanja (CZR), pri katerem je glavno izhodišče omogočiti optimalno (pravočasno in učinkovito) posredovanje. Za slednje je absolutni pogoj dosledno upoštevanje kriterijev o organiziranosti delovanja gasilcev, ki zaradi tehnoloških in funkcionalnih zahtev na pragmatičen način določajo zunanje gabarite objekta v parterju. Slednje določa splošno pravilo, ko oblika sledi funkciji objekta do te mere, da zagotovimo najkrajše povezave med potmi gasilcev ter racionalni/ učinkoviti/ funkcionalni zasnovi razporeditve interventnih vozil v samem objektu kot tudi učinkoviti prometni zasnovi za fluidno izvedbo kompozicije vozil ob aktivnem posredovanju (delovanju). Iz tega razloga povzema objekt smiselno longitudinalno zasnovo v parterju- pritličnemu traktu, medtem ko »stolpa« sledita bolj dinamičnemu izrazu.